Події

Акредитаціяосвітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня «Педіатрія»

З 24 по 26 травня 2021 року року в ХНМУ працюввала експертна група Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня «Педіатрія»
ОНП Педіатрія 3 рівня акредитації було акредитовано на термін 5 років з чим вітаємо викладачів, роботодавців, здобувачів 3 рівня!!!!