Співробітники кафедри
КАФЕДРА ПЕДІАТРІЇ №1 ТА НЕОНЕТОЛОГІЇ
Професори
Гончарь Маргарита Олександрівна
доктор медичних наук, професор
Завідувачка кафедрою
Дитячий кардіолог
Член науково-методичної комісії сектору вищої освіти науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Керівник колективної науково-дослідної роботи кафедри. Керівник ННЦ перинатальної та дитячої кардіології, науково-дослідної роботи кафедри. Член Асоціації педіатрів України, Асоціації неонатологів України, Української Асоціації дитячих кардіологів, Міжнародної мережі дитячої паліативної допомоги (ICPCN), Українсько-німецької медичної асоціації (UDMA). Член Апробаційної ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій з педіатрії при ХНМУ. Член редакційної колегії фахового видання «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина». Керівник розділу «Кардіологія» Східно-Української Академії Педіатрії». Керівник бази для проведення 2 частини практично-орієнтованого випускного іспиту з дисципліни «Дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами».

Член спеціалізованої вченої ради при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України Д 64.609.02 (14.01.10 – педіатрія).

Член науково-методичної комісії сектору вищої освіти науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України підкомісії 228 «Педіатрія»; Член робочої групи ВДО «Асоціація неонатологів України». Голова профільної методичної комісії ХНМУ з фаху «Педіатрія». Науковий керівник співшукачів наукового звання «кандидат медичних наук». Куратор циклів ТУ «Неонатальна кардіологія»; «Сучасні аспекти дитячої кардіоревматології»

E-mail: mo.honchar@knmu.edu.ua, margarytagonchar@gmail.com
Сенаторова Ганна Сергіївна
доктор медичних наук, професор
Дитячий кардіолог
Голова Асоціації педіатрів Харківської області. Голова апробаційної ради з попередньої експертизи дисертаційних робіт. Заступник голови спеціалізованої ради ХНМУ по захисту кандидатських та докторських дисертацій при ХНМУ. Заступник голови вченої ради Українського інституту клінічної генетики. Член проблемної комісії за спеціальністю «Педіатрія». Член секції «Педіатрія» профільної медичної комісії з післядипломної освіти. Член Апробаційної ради з попередньої експертизи дисертаційних робіт. Член комісії з питань етики та біоетики. Член Вченої ради III медичного факультету ХНМУ. Член Вченої ради ХНМУ. Член координаційної ради ХНМУ Відповідальна за роботу з лікарями-інтернами.

E-mail: hs.senatorova@knmu.edu.ua
Ріга Олена Олександрівна
доктор медичних наук, професор
Лікар-педіатр, консультант з паліативної допомоги.Відповідальна за наукову діяльність кафедри, автор понад 300 наукових робіт, консультант КПН ХОР «Обласний спеціалізований будинок дитини «Гіппократ» (Регіональний клінічний центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям «Гіппократ»), Центру паліативної допомоги дітям м. Києва (амбулаторна мобільна бригада паліативної допомоги) КМЛШВЛ.

Член експертних та робочих груп НСЗУ, МОЗ України, регіональної робочої групи «Програми з організації паліативної допомоги дитячому населенню Харківської області».

Учасник проектів Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) (2018, 2019, 2021), UNICEF (2016, 2017).

Автор, організатор та лектор семінарів-тренінгів «Практика надання педіатричної допомоги в педіатрії» у м. Києві (2017), м. Рівному (2018), м. Тернополі (2018), м. Харкові (2018), м. Чернівці (2018), м. Полтаві (2019), м. Дніпрі (2019) за підтримки International Renaissance Foundation.

Автор звіту національного дослідження за результатами аналізу ситуації в будинках дитини (USAID, UKAID, Hope and homes for children) (2020).

Стажування в госпіталі Святої Софії, Роттердам (Королівство Нідерланди) (2014), дитячих хоспісах «Rainebows» Лафборо, «Helen&Duglas Hospice» Оксфорда, «Zoe Place» Ковентрі (Велика Британія) (2016).

Сертифікований міжнародний тренер з педіатричної паліативної допомоги Education in Palliative and End-of-Life Care Pediatrics, Монреаль (Канада)- Міннесота (США) (2017).

Член редакційних колегій журналів «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», «Intercollegas», «Український журнал медицини, біології та спорту», «Реабілітація та паліативна медицина», «Соціальна фармація в охороні здоров'я».

Член Асоціації неонатологів України, Асоціації педіатрів України, Української Ліги паліативної допомоги, International Children Palliative Care Network (ICPCN), International Developmental Pediatric Association (IDPA) та ін.

Керівник здобувачів кандидатьских дисертаційних робіт та здобувачів ступеня докторів філософії за напрямом «педіатрія розвитку» та «педіатрична паліативна допомога»

E-mail: oo.riha@knmu.edu.ua
Чайченко Тетяна Валерієвна
доктор медичних наук, професор
Дитячий ендокринолог
Гарант ОП ІІ магістерського рівня зі спеціальності 228 «Педіатрія» ХНМУ. Експерт НАЗЯВО у галузях знань Педіатрія та Медицина. Відповідальна за міжнародну діяльність на кафедрі. Керівник ННЦ ендокринології розвитку та корекція ваги. Відповідальна за розміщення інформації в науці on-line. Член Вченої ради ІІІ медичного факультету. Відповідальний секретар журналу «Inter Collegas». Координатор робочої групи по дитячому ожирінню Європейського Товариства дитячих ендокринологів. Куратор циклу ТУ «Ендокринологія розвитку». Клен екзаменаційної комісії для проведення атестації випускників з дисципліни «Дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами» -

E-mail: tv.chaichenko@knmu.edu.ua
Доценти
Іщенко Тетяна Борисівна
кандидат медичних наук, доцент
Дитячий гематолог
Завуч кафедри. Голова профспілкового комітету кафедри. Відповідальний член оргкомітету при проведенні конференцій обласного та Всеукраїнського рівня. Керівник розділу «Гематологія» Східно-Української академії педіатрії». Член екзаменаційної комісії для проведення атестації випускників з дисципліни «Дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами» Відповідальна за підготовку студентів до ЛІ «Крок-2»

E-mail: tb.ischenko@knmu.edu.ua
Муратов Георгій Рафикович
кандидат медичних наук, доцент
Директор КНП ХОР «ОДКЛ». Відповідальний за підготовку лікарів- інтернів. Член комісії ДОЗ ХОДА. Член президії Асоціації педіатрів Харківської області. Голова оргкомітету з організації та проведення обласних науково-практичних конференцій
Маліч Тетяна Сергіївна
кандидат медичних наук, доцент
Лікар-педіатр вищої категорії. Спеціалізація: "Неонатологія"- вища категорія; "Дитяча гастроентерологія" - вища категорія.
Відповідальна за роботу з КНП ХОР "Обласний клінічний перинатальний центр". Експерт Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи. Відповідальна за школу молодого викладача. Відповідальна за студентський науковий гурток. Член асоціації педіатрів України, неонатологів України. Куратор циклу тематичного удосконалення "Актуальні питання неонатології". Член екзаменаційної комісії для проведення атестації випускників та лікарів-інтернів в з дисципліни "Неонатологія".

E-mail: ts.malich@knmu.edu.ua
Омельченко Олена Володимирівна
кандидат медичних наук, доцент
Дитячий гастроентеролог
Відповідальна за методичну роботу кафедри. Консультант КНП «Міська дитяча лікарня № 5» ХМР. Консультант КНП ХОР "ОДКЛ"; Куратор циклу ТУ «Питання гастроентерології дитячого віку в педіатричній практиці». Член Асоціації педіатрів України, Асоціації педіатрів - гастроентерологів і нутриціологів України, Міжнародної мережі дитячої паліативної допомоги (ICPCN), Член екзаменаційної комісії для проведення атестації випускників з дисципліни «Дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами». Член робочої групи МОЗ України з питань проходження інтернатури

E-mail: ov.omelchenko@knmu.edu.ua
Уриваєва Марина Кузмінічна
кандидат медичних наук, доцент
Відповідальна за лікувальну роботу кафедри. Відповідальна за лікувальну роботу на базі КНП ХОР ОДКЛ. Консультант КНП ХМР ДП№2. Куратор циклу ТУ «Сучасні підходи до динамічного спостереження за дітьми в умовах поліклініки» Член обласної Асоціації педіатрів Харківської області. ). Член Eastern-Ukrainian Academy Pediatrics. Член екзаменаційної комісії для проведення атестації випускників з дисципліни «Дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами»

E-mail: mk.uryvaieva@knmu.edu.ua
Бойченко Альона Дмитрівна
доктор медичних наук, доцент
Відповідальна за роботу клінічної бази ХРПЦ та консультант клінічної бази у РПЦ. Відповідальна за післядипломну освіту та куратор циклів тематичного удосконалення. Член Асоціації педіатрів України, Асоціації неонатологів України, Член Української асоціації дитячих кардіологів.

E-mail: ad.boichenko@knmu.edu.ua
Тельнова Лариса Григорівна
кандидат медичних наук, доцент
Лікар-педіатр вищої категорії.Спеціалізація:" Дитяча пульмонологія", "Дитяча ендокринологія". Член Асоціації педіатрів України. Член Міжнародної мережі дитячої паліативної допомоги (ICPCN).
Член екзаменаційної комісії з проведення атестації лікарів-інтернів за фахом "Педіатрія" та "Загальна практика-сімейна медицина". Член Центральної методичної комісії з післядипломної освіти ХНМУ. Експерт з формування екзаменаційного банку інтегрованого іспиту "КРОК" у Комітеті Центру тестування при МОЗ України. Відповідальна за роботу з лікарями-інтернами на кафедрі.

E-mail: lh.telnova@knmu.edu.ua
Саніна Ірина Олександрівна
кандидат медичних наук, доцент
Лікар функціональної діагностики
Відповідальна за молодіжну науку на кафедрі. Відповідальна за волонтерську діяльність в ОДКЛ та на кафедрі педіатрії №1 та неонатології. Секретар методкому з проблем професійної підготовки педіатричного профілю

E-mail: io.sanina@knmu.edu.ua
Логвінова Ольга Леонідівна
доктор медичних наук, доцент
Диячий імунолог
Керівник центру діагностики та лікування БЛД у дітей КЗХОЗ ОДКЛ, керівник ННЦ «Інтерстіціальних та епонімічних захворювань легень у дітей». Відповідальна за громадське здоров'я.
Аленіна Інна Сергіївна
кандидат медичних наук, доцент
описание
Асистенти
Іванова Євгенія Володимирівна
PhD, асистент
Лікар-педіатр
Займається проблемами порушень серцевого ритму у новонароджених.Відповідальна за розміщення інформації в репозиторії та сторінки кафедри Facebook Відповідальна за розміщення інформації в базі ХНМУ «Наука on-line»

E-mail: ev.ivanova@knmu.edu.ua
Ольховський Євген Сергійович
кандидат медичних наук, асистент
Дитячий інфекціоніст
Секретар професійно-орієнтованого випускного іспиту «Педіатрія» на III медичному факультеті. Модератор на платформі дистанційного навчання ХНМУ «Moodle». Член експертної групи Атестаційної комісії з питань оцінювання відповідності електронних дистанційних курсів Відповідальний за навчально-виховну роботу на кафедрі та військово-патріотичне виховання

E-mail: ys.olkhovskyi@knmu.edu.ua
Стрелкова Марина Ігорівна
PhD, асистент
Дитячий пульмонолог
Відповідальна за наповнення інформаційної таблиці «Рейтинг-онлайн» Харківського Національного Медичного Університету» (Інтерактивна база). Відповідальна за роботу з АСУ

E-mail: mi.strelkova@knmu.edu.ua
Галдіна Ірина Михайлівна
кандидат медичних наук, асистент
Дитячий анестезіолог, педіатр

Лікар-анестезіолог дитячий відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня».

Куратор циклу ТУ «Невідкладні стани в педіатрії».

Член Асоціації педіатрів України, член секції дитячих анестезіологів Асоціації анестезіологів України, член Української Асоціації лікарів амбулаторної медицини, член асоціації превентивної та антиейджинг медицини.E-mail: im.haldina@knmu.edu.ua

Бужинська Надія Романівна
кандидат медичних наук, асистент
Дитячий ендокринолог
E-mail: nr.buzhynska@knmu.edu.ua
Коновалова Наталія Вікторівна
кандидат медичних наук, асистент
Дитячий кардіолог
E-mail: nm.konovalova@knmu.edu.ua
Тесленко Тетяна Олександрівна
кандидат медичних наук, асистент
Лікар-неонатолог
Відповідальна за діловодство на кафедрі. Відповідальна за подання даних до ЄДЕБО , відповідальна за студентський гурток для іноземних студентів.

E-mail: to.teslenko@knmu.edu.ua

Онікієнко Олександр Леонідович
кандидат медичних наук, асистент
Лікар функціональної діагностики
Член Ради Молодих вчених ХНМУ, член оргкомітету конференції «Медицина третього тисячоліття», «ISIC» ХНМУ, відповідальний за студентський гурток для іноземних студентів. Керівник розділу «Пульмонологія» Східно-Української академії педіатрії». Член Української асоціації дитячих кардіологів. Член Європейського респіраторного товариства (European Respiratory Society)

E-mail: ol.onikiienko@knmu.edu.ua
Мацієвська Наталія Константинівна
кандидат медичних наук, асистент
Лікар-неонатолог
Відповідальна за матеріально-технічне забезпечення кафедри, видавничу діяльність кафедри
E-mail: nk.matsiievska@knmu.edu.ua
Муратова Катерина Георгіївна
кандидат медичних наук, асистент
Лікар ультразвукової діагностики, педіатр.

Член Української асоціації спеціалістів з ультразвукової діагностики (УАФУД), член European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology(EFSUMB), член Асоціації педіатрів Харківської області, секретар апробаційної ради з попередньої експертизи дисертаційних робіт. Відповідальна за волонтерську діяльність в ОДКЛ, за студентський гурток для вітчизняних студентів.

E-mail: muratova.katrin@gmail.com

Рибка Олена Сергіївна
кандидат медичних наук, асистент
Педіатр, член асоціації педіатрів України.

E-mail: os.rybka@knmu.edu.ua
Здобувачі III рівня вищої освіти за спеціальністю 228 «Педіатрія»
Орлова Наталія Василівна

- здобувач III рівня вищої освіти за спеціальністю 228 «Педіатрія»
Харькова Марія Олегівна
- здобувач III рівня вищої освіти за спеціальністю 228 «Педіатрія»
Михайлова Олександра Валентинівна
- здобувач III рівня вищої освіти за спеціальністю 228 «Педіатрія»
Приходько Марія Іванівна
- здобувач III рівня вищої освіти за спеціальністю 228 «Педіатрія»
Хапченкова Дар'я Сергіївна
- здобувач III рівня вищої освіти за спеціальністю 228 «Педіатрія»
Шевель Дарія Вячеславівна
- здобувач III рівня вищої освіти за спеціальністю 228 «Педіатрія»
E-mail: dv.zatoloka@knmu.edu.ua
Лаборанти
Ткаченко Ольга Дмитрівна
старший лаборант
E-mail:odtkachenko.po20@knmu.edu.ua
Мамасуєва Лідія Віталіївна
старший лаборант
E-mail:lvmamasuieva.po19@knmu.edu.ua
Бондар Олег Віталійович
старший лаборант
Погребних Юлія Михайлівна
старший лаборант