Наукова робота.
Загальна інформація
Наукова діяльність колективу кафедри
сфокусована на актуальних питаннях сучасної педіатрії та направлена на:
1
Впровадження
впровадження європейських та світових критеріїв медицини розвитку, профілактику захворювань на етапі формування преморбідного фону
2
Удосконалення
удосконалення діагностики та профілактики серцево-судинних порушень у новонароджених, дітей та підлітків Харківського регіону на підставі проведення наукових досліджень, щодо стратифікації найбільш впливових факторів ризику їх розвитку в дитячій популяції з перинатального періоду до підліткового віку
3
Поліпшення
поліпшення профілактики інвалідності, сирітства, підвищення якості життя дітей та родин, зменшення кількості та тривалості госпіталізацій
4
Профілактика
профілактика інтерстиціальних та епонімічних захворювань дітей в популяції Харківського регіону
5
Профілактика
профілактика порушень фізичного та статевого розвитку дітей, якості їх життя, психологічної та соціальної адаптації,
6
Профілактика
профілактика ризику виникнення кардіоваскулярних катастроф в молодому та дорослому віці, зменшення кількості госпіталізацій, як у дитячому, так і в подальшому дорослому житті.
З урахуванням основних напрямів наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри створено навчально-наукові центри:
I. ННЦ перинатальної та дитячої кардіології:

 • перинатальна і неонатальна кардіологія: створення алгоритмів моніторингу новонароджених з вродженими вадами серця в ранньому неонатальному періоді (розробки вперше в Україні);
 • популяційні дослідження з визначенням нормативних показників стану серцево-судинної системи у дітей та підлітків Харківського регіону;
 • стратифікація факторів кардіоваскулярного ризику в дитячій популяції Харківського регіону (розробки вперше в Україні);
 • визначення нормативних показників стану серцево-судинної системи у дітей, які займаються спортом (розробки вперше в Україні);
 • спостереження і реабілітація guch-пацієнтів. Підвищення якості життя guch-пацієнтів (grown-up congenital heart disease), та членів їх родин (розробки вперше в Україні).НАУКОВИЙ НАПРЯМОК - ДИТЯЧА КАРДІОЛОГІЯ - д.мед.н., проф. Сенаторова Г.С., д.мед.н., проф. Гончарь М.О.
● Серцево-судинна системи при бронхіальній астмі (Сенаторова Г.С., Поляков В.В., 2013);

● Вроджені вади серця у дітей (Гончарь М.О., 2011, Бойченко А.Д., 2009, Хапченкова Д.С., 2016-2022);

● Функціональний стан кардіореспіраторного комплексу (Сенаторова Г.С., Мацієвська Н.К., 2011; Онікієнко О.Л., 2016-2021);

● Ремоделювання кардіореспіраторного тракту у дітей з БЛД (Логвінова О.Л., 2015);

● Ремоделювання міокарда у підлітків з артеріальною гіпертензією (Гончарь М.О., Коновалова Н.В., 2015);

● Запальні захворювання серця і порушення ритму та провідності (Сенаторова Г.С., Какабадзе Х., 2011);

● Метаболічні порушення та ремоделювання міокарда у дітей з кардіоміопатіями (Сергієнко К.В., 2011; Саніна І.О., 2012).
НАУКОВИЙ НАПРЯМОК - НЕОНАТАЛЬНА КАРДІОЛОГІЯ (д.мед.н., проф. Гончарь М.О.)
● Серцево-судинні розлади перинатального періоду: ризики та механізми розвитку, рання діагностика, прогнозування перебігу (Бойченко, А.Д., докторська дисертація, 2018);

● Серцево-судинні розлади у новонароджених з перинатальним ушкодженням ЦНС (Тесленко Т.О, 2021);

● Критичні ВВС; Гемодинамічно значуща відкрита артеріальна протока у новонароджених (Гончарь М.О., Бойченко А.Д. ,2016);

● Неонатальні аритмії (д.мед.н., проф. Гончарь М.О.);

● Прогнозування перебігу неонатальних аритмій з урахуванням даних добового моніторування ЕКГ та рівнів копептину, ішемічно-модифікованого альбуміну (Іванова Є.В., 2021);

● Кардіоміопатії (Гончарь М.О., Бойченко А.Д., Сенаторова А.В., Затолока Д.В.);

Розроблено 3 патенти на корисну модель, 1 – на винахід

Опубліковано 47 статей у журналах наукометричної бази, з них 4 статті - в журналах SCOPUS та Web of Science.

Матеріали роботи представлено в доповідях на 34 науково-практичних та міжнародних форумах.IІ. ННЦ розвитку дитини та паліативної допомоги (д.мед.н., проф. Ріга О.О.)

 • підвищення ефективності діагностики порушень розвитку;
 • розробка освітянських програм в новій галузі педіатрії розвитку;
 • паліативна допомога дітям з невиліковними хворобами;
 • проведення наукових досліджень в популяції;
 • консультування дітей, батьків та фахівців;
 • дослідження валідності инструмента оцінки розвитку дітей на популяції Харківської області (Анкара, Турція).
Основні напрямки впроваджень:

 • Хронічний больовий синдром, комунікації в педіатрії, інтегративна медицина;
 • Розвиток галузі «Педіатрія розвитку» сумісно з European Academy of Pediatrics та Українською Академією педіатрії;
 • Проведення відеоконференції з Педіатрії розвитку;
 • Членство в міжнародних організаціях ICPCN та IADP;
IІІ. ННЦ інтерстиціальних та епонімічних захворювань легень у дітей
(Д.мед.н. Логвінова О.Л.) :

 • Критерії несприятливих наслідків бронхолегеневої дисплазії (розробки вперше в Україні);
 • Критерії прогнозу виживаності дитини з легеневою гіпертензією на тлі БЛД (розробки вперше в Україні);
 • Профілактика формування хронічного легеневого серця та інтерстиційного захворювання легень (розробки вперше в Україні).
Наукова робота

 • Розроблено 4 патенти на корисну модель, 1 – на винахід;
 • Опубліковано 63 статті журналах наукометричної бази;
 • Подано 2 статті до публікації в журналах SCOPUS;
 • Матеріали роботи представлено в доповідях на 26 науково-практичних та міжнародних форумах.
Лікувальна робота

 • Впроваджено протоколи лікування ІЗЛ, бронхітів, пневмонії ERS/ATS;
 • Розроблено: 4 нововведення, 2 методичні рекомендації МОЗ України (2014-2015 р.р.), 57 впроваждень в роботу КНП Обласна дитяча клінічна лікарня.
IV. ННЦ ендокринології розвитку та корекції ваги у дітей: (Д.мед.н., проф. Чайченко Т.В.)
 • Мультидисциплінарна клініка корекції ваги (розробки вперше в Україні);
 • Визначення існуліносенситивності у дітей з порушеннями фізичного розвитку (розробки вперше в Україні).;
 • Популяційні дослідження щодо визначення етнічних нормативів розвитку, стилю життя та харчування дітей (розробки вперше в Україні);
 • Стратифікація факторів кардіометаболічного ризику у дітей з порушеннями фізичного розвитку (розробки вперше в Україні);
 • Реєстрація в якості центру вивчення дітей з порушенням статевого диференціювання (розробки вперше в Україні).
Наукова робота:

 • Ожиріння у дітей - системний аналіз предикторів формування метаболічного синдрому - д.мед.н. Чайченко Т.В., 2013;
 • Значення інсуліносенситивності в толерантності до фізичних навантаженнь та формуванні кардіометаболічного ризику у дітей з ожирінням - ас. Рибка О.С., 2018.
Лікувальна робота

 • Рання маніфестація кардіоваскулярних ускладнень у дітей з цукровим діабетом 1 типу - к.мед.н., Шульга Н.В., 2010;
 • Ранні маркери пошкодження нирок при цукровому діабеті 1 типу у дітей - к.мед.н., Муратова К.Г., 2014;
 • Роль вірусної інфекції та харчування у розвитку цукрового діабету 1 типа у дітей раннього віку та дошкільнят - к.мед.н., Помазуновська O.П., 2016 .
Науково-дослідні роботи, що проводяться на кафедрі:

2014-2016 Стратифікація факторів розвитку кардіоваскулярного ризику в дитячій популяції Харківського регіону - кількість обстежених дітей – 1178.

2017-2019 Стратифікація факторів кардіоваскулярного ризику у новонароджених та дітей раннього віку харківського регіону - кількість обстежених дітей -1102.

2020-2022 Стратифікація кардіо-респіраторного ризику у дітей з соматичною патологією Харківського регіону--кількість обстежених дітей - 20 (продовжується набір).

2019-2020 Аssessment of the current nutritional status, nutrition-related health problems, nutrition-related health problems in school-age children in Ukraine» - пріоритетне фінансування Т.В.Чайченко, М.О. Гончарь.
Перспективні напрямки
Перспективні напрямки досліджень в галузі перинатальної та дитячої кардіології:
1
Стратифікація
Стратифікація факторів кардіоваскулярного ризику в дитячій популяції Харківського регіону (розробки вперше в Україні)
2
Перинатальна і неонатальна кардіологія
Перинатальна і неонатальна кардіологія. створення алгоритмів моніторингу новонароджених з вродженими вадами серця в ранньому неонатальному періоді (розробки вперше в Україні);

3
Визначення
Визначення нормативних показників стану серцево-судинної системи у дітей, які займаються спортом (розробки вперше в Україні).

4
Спостереження і реабілітація
Спостереження і реабілітація guch-пацієнтів. Підвищення якості життя guch-пацієнтів (grown-up congenital heart disease), та членів їх родин (розробки вперше в Україні).
Дисертаційні роботи, виконані на кафедрі

 • Клініко-інструментальні та біохімічні зіставлення стану серцево-судинної системи у дітей з природженими вадами серця. Здобувач ступеня «доктор медичних наук» - Гончарь Маргарита Олександрівна., 2011р.
 • Хронічне захворювання нирок у дітей: концепція розвитку, прогресування та формування кардіоваскулярних ускладнень. Здобувач ступеня «доктор медичних наук» - Макєєва Наталія Іванівна, 2011р.
 • Ожиріння у дітей – системний аналіз предикторів формування метаболічного синдрому. Здобувач ступеня «Доктор медичних наук» - Чайченко Тетяна Валерієвна, 2012 р.
 • Діагностика та прогнозування гемодинамічних порушень у новонароджених. Здобувач ступеня «Доктор медичних наук» - Ріга Олена Олександрівна, 2013 р.
 • Бронхолегенева дисплазія у дітей: ризик розвитку, прогнозування наслідків та їх профілактика. Здобувач ступеня «доктор медичних наук» - Логвінова Ольга Леонідівна, 2016 р.
 • «Серцево-судинні розлади перинатального періоду: стратифікація ризику розвитку, діагностика, прогнозування перебігу». Здобувач ступеня «доктор медичних наук» - Доц. Бойченко Альона Дмитрівна, 2018 р.
 • Функціональний стан кардіореспіраторного комплексу хлопчиків 10-11 років, які займаються спортом. Здобувач ступеня «кандидат медичних наук» - Онікієнко Олександр Леонідович, 2021 р.
 • Серцево-судинні розлади у новонароджених із судомним синдромом: діагностика та прогнозування Здобувач ступеня «кандидат медичних наук» - Тесленко Тетяна Олександрівна, 2021р.
 • Прогнозування та профілактика неонатальних аритмій з урахуванням даних добового моніторування ЕКГ та рівнів копептину, ішемічно-модифікованого альбуміну. Здобувач ступеня «доктор філософії» - Іванова Євгенія Володимирівна, термін виконання: 2016–2020;
 • Прогностичне значення поліморфізму Tyr113His в гені mEPOX1 та магнію крові у дітей з гострим обструктивним бронхітом. Здобувач ступеня «доктор філософії» - Стрелкова Марина Ігорівна, термін виконання: 2016–2020.
Дисертаційні роботи, що виконуються на кафедрі
 • Рання діагностика та прогнозування артеріальної гіпертензії у дітей після оперативної корекції коарктації аорти. Здобувач ступеня «доктор філософії» - Хапченкова Д.С. Терміни виконання: 2018-2022.
 • Варіанти інсуліносенситивності у дітей з гіперліпідеміями та фактори кардіоваскулярного ризику іх батьків. Здобувач ступеня «доктор філософії» - Харькова М.О. Терміни виконання: 2018-2022.
 • Оптимізація діагностики та підходів до лікування хронічного болю у дітей з паралітичними синдромами. Здобувач ступеня «Доктор філософії» - Орлова Н.В. Терміни виконання: 2018-2022.
 • «Оптимізація діагностики та визначення факторів ризику ураження серцево-судинної системи у дітей з ювенільними ідіопатичними артритами». Здобувач ступеня «доктор філософії» - Приходько М.І. Терміни виконання: 2019-2023.
 • Оптимізація діагностики та корекції гіповітамінозу D у дітей з паралітичними синдромами під час пандемії хвороби СОVID-19 Здобувач ступеня «доктор філософії» - Михайлова О.В. Терміни виконання: 2020-2024
Дисертаційні роботи, виконані на кафедрі

 • Клініко-інструментальні та біохімічні зіставлення стану серцево-судинної системи у дітей з природженими вадами серця. Здобувач ступеня «доктор медичних наук» - Гончарь Маргарита Олександрівна., 2011р.
 • Хронічне захворювання нирок у дітей: концепція розвитку, прогресування та формування кардіоваскулярних ускладнень. Здобувач ступеня «доктор медичних наук» - Макєєва Наталія Іванівна, 2011р.
 • Ожиріння у дітей – системний аналіз предикторів формування метаболічного синдрому. Здобувач ступеня «Доктор медичних наук» - Чайченко Тетяна Валерієвна, 2012 р.
 • Діагностика та прогнозування гемодинамічних порушень у новонароджених. Здобувач ступеня «Доктор медичних наук» - Ріга Олена Олександрівна, 2013 р.
 • Бронхолегенева дисплазія у дітей: ризик розвитку, прогнозування наслідків та їх профілактика. Здобувач ступеня «доктор медичних наук» - Логвінова Ольга Леонідівна, 2016 р.
 • «Серцево-судинні розлади перинатального періоду: стратифікація ризику розвитку, діагностика, прогнозування перебігу». Здобувач ступеня «доктор медичних наук» - Доц. Бойченко Альона Дмитрівна, 2018 р.
 • Функціональний стан кардіореспіраторного комплексу хлопчиків 10-11 років, які займаються спортом. Здобувач ступеня «кандидат медичних наук» - Онікієнко Олександр Леонідович, 2021 р.
 • Серцево-судинні розлади у новонароджених із судомним синдромом: діагностика та прогнозування Здобувач ступеня «кандидат медичних наук» - Тесленко Тетяна Олександрівна, 2021р.
 • Прогнозування та профілактика неонатальних аритмій з урахуванням даних добового моніторування ЕКГ та рівнів копептину, ішемічно-модифікованого альбуміну. Здобувач ступеня «доктор філософії» - Іванова Євгенія Володимирівна, термін виконання: 2016–2020;
 • Прогностичне значення поліморфізму Tyr113His в гені mEPOX1 та магнію крові у дітей з гострим обструктивним бронхітом. Здобувач ступеня «доктор філософії» - Стрелкова Марина Ігорівна, термін виконання: 2016–2020.
Підсумки
За останні 5 років співробітниками та співшукачами кафедри було захищено 5 кандидатських дисертацій та 2 докторські дисертації. Наразі виконується 2 кандидатські дисертації та 6 робіт на здобуття ступеня доктора філософії. Отримано 18 патентів на корисну модель та більш ніж 400 актів впровадження. Кафедрою видано більше 500 статей та біля 600 тез доповідей на наукових форумах різного рівня.

Міжнародне та галузеве визнання кафедри представлено результатами НДР, які впроваджено: доповіді на 115 форумах (з них 30 міжнародних), 121 статті (з них 10 міжнародних), 150 тез (з них 21 міжнародних), патент на на корисну модель – 6, патент на винахід -1, авторське свідоцтво-1.

Щорічно співробітники отримують гранти на навчання та стажування за кордоном: Австрія (відкритий медичний інститут, університетська клініка Вени), Велика Британія (Кембриджський університет, Кардіффський університет); Іспанія (клініка університету Барселони); Королівство Нідерланди (Клініка Святої Софії Університета Еразмус Роттердам); Італія (дитяча паліативна клініка); Німеччина (Дитяча лікарня Санкт-Августіна «Асклепій»).

Протягом поточних 5 років співробітники кафедри педіатрії № 1 та неонатології приймали участь у міжнародних з'їздах, конференціях і конгресах: м. Берлін, м. Ульм, м. Франкфурт, м. Мюнхен (Німеччина), м. Афіни (Греція), м. Ніцца, м. Париж (Франція), м. Стокгольм (Швеція), м. Барселона (Іспанія), м. Глазго, м. Лондон (Велика Британія), м. Порто (Португалія), м. Роттердам (Голландія) та ін.


Наукові праці, що розміщені в Репозитарії ХНМУ
Ми постійно працюємо над науковими виданнями, з якими Ви можете ознайомитись в Репозитарії ХНМУ, а також підписатися на нашу кафедру, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання.
Членство в міжнародних організаціях
 • HealthProm , Сполучене Королівство Великої Британії
 • The European Society of Cardiology
 • Acute cardiovascular care association (ACCA).
 • Education in Palliative and End-of-Life Care
 • European respiratory society
 • Европейська асоціація дитячих ендокринологів (ESPE)
 • ESPE obesity working group (робоча група з дитячого ожиріння)
 • Україно-німецька медична асоціація
 • The Association for European Paediatric and Congenital Cardiology
 • European Academy of Paediatrics
 • Acute cardiovascular care association
 • Європейська академія аллергії та клінічної іммунології
 • American Academy Pediatrics
 • Ізраїльська асоціація лікарів