Our publications
Methodical instructions and methodical recommendations for students and interns without the stamp of the Ministry of Education and Science of the Ministry of Health of Ukraine:
«Анемии у детей» (2005)

«Функціональні проби серцево-судинної систем в дитячій кардіології» (2014);

«Клінічні та біохімічні аспекти грудного вигодування» (2014);

«Лейкемоїдні реакції у дітей» (2016);

«Амбулаторний нагляд за дітьми з різними соматичними станами» (2016);

«Диференційна діагностика жовтяниць у дітей».(2017)

«Leukemoid reactions in children» (2017)

«Лейкемоидные реакции у детей» (2017)

«Догляд за новонародженим в ранньому неонатальному періоді» (2017)

«Невідкладні стани в педіатрії» (2017)


«Неотложные состояния в педиатрии» (2017)

«Сучасні принципи лікування дітей з хронічною нирковою патологією»
(2017)

«Надання медичної допомоги дітям з хворобою Гоше та
мукополісахаридозом ІІ типу» (2017)

«Modern approaches to the diagnostics of the most common endocrine problems in children" (2017)

«Спортивное сердце у детей» (2018)

«Порушення ритму та провідності у дітей» (2018)

«Дифференциальная диагностика артериальной гипертензии у детей»(2018)

«Принципи лікування респіраторної патології у дітей»(2018)

«Сучасні принципи діагностики та терапії бронхообструктивного синдрому в залежності від етіологічного чинника»(2018)

«Принципи дифференційної діагностики порушень росту та статевого дозрівання у дітей» (2018)

«Рекомендації щодо розв'язання тестових завдань ліцензійного іспиту КРОК-2 студентами медичних факультетів» (2018)

«Differentiated diagnosis of inflammatory kidney diseases in children» (2019)

«Особливості ЕКГ показників у дітей в нормі та патології» (2019)
«Особенности ЭКГ в норме и при патологии» (2019)

«Клінічні особливості інтерстиціальних захворювань легень у дітей» (2019)

«Differentiated diagnosis of inflammatory lower respiratory tract» (2019)

«Синдром хронічного болю у дітей»(2019)»

«Диференційна діагностика малих аномалій розвитку серця у дітей» (2019)

«Лабораторная диагностика в детской нефрологии»(2019)

«Діагностика та лікування анемій у дітей при різноманітній соматичній хронічній патології» (2020)

«Диференціальна діагностика кардіомегалії у дітей» (2020)

«Діагностика гострого ураження нирок у дітей» (2020)

«Дифференциальная диагностика воспалительных заболеваний почек у детей» (2020)

«Differential diagnosis of jaundice in children» (2020)

«Hemorrhagic disorders in newborns» (2020)
NATIONAL TEXTBOOKS USED DURING THE LEARNING PROCESS
For Ukrainian-speaking students:

«Неонатологія» національний підручник: у 2 т. / за ред. Професора Є.Є.Шунько. – 2015.

«Неонатологія з позиції сімейного лікаря (третє оновлене видання)». – навчальний посібник для лікарів-інтернів, неонатологів і лікарів загальної практики-сімейної медицини за спеціальностями «неонатологія», «загальна практика – сімейна медицина». – Київ 2015.

«Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми»: підручникТ. В. Капітан - 2012 Вінниця: Нова Книга

«Педіатрія»: підручникЗа ред. Т.О. Крючко, О.Є. Абатурова, - Київ: Медицина, 2016

«Невідкладні стани в педіатричній практиці»: навч. Посібник Ю.В. МарушкоКиїв: Медицина, 2016

«Клінічне обстеження та семіотика уражень органів і систем у дітей»: навч. посібникЮ.В. Марушко та інКиїв, 2013

«Клініка та синдромна терапія невідкладних станів у дітей»: навч. посібникВ.Ф. Лобода Тернопіль, 2016

«Основи педіатрії за Нельсоном» у 2-х томах (8-е видання) / Карен Дж. Маркданте, Роберт М. Клігман. – 2019. - 378 с.

«Неонатологія»: підручник: у 3 т. / [Т. К. Знаменська, Ю.Г. Антипкін, М.Л. Аряєв та ін.] за ред. Т. К. Знаменської. Львів: Видавець Марченко Т.В., 2020. – 1232 с.

For Russian-speaking students:

«Неотложные состояния у детей. Диагностика и рекомендации по неотложной помощи на различных этапах»: учебное пособие А.П. Волосовец и др. Донецк, 2013

«Педиатрия» Учебник для студентов высших мед. учеб. заведений III-IVуровней акредитации. –В.Г.Майданник 2014.

For English speaking students:

Pediatrics : textbook / O. V. Tiazhka [etal.] ; ed. O. Tiazhka. - 2nd ed., reprint. NovaKnyha, 2016.

Pediatry : guidanceaid. - 2nd ed., revisedandcorrected.O. Tiazhka [etal.] (навчальний посібник) AUS MedicinePubl. House, 2015.

NelsonTextbookofPediatrics : in 2 vol. / R. M. Kliegman [etal.]. - 20th ed.- Vol. 1.

Elsevier, 2016

NelsonTextbookofPediatrics : in 2 vol. / R. M. Kliegman [etal.]. - 20th ed.- Vol. 2.

Elsevier, 2016

Nelson TextbookofPediatrics 21st Edition, 2-Volume SetbyRobertKliegman, MD, Joseph W. ST Geme III, MD, Nathan J. Blum, MD, Samir S. Shah, MD, Karen M. Wilson, MD. ELSEVIER. 2019.- 4264 p

Neonatology : [handbookforEnglishmediumstudents] (навчальний посібник) KhNMU, 2012

MEDICAL ASSOCIATIONS AND LIBRARIES
yOUtUBE CHANELS
ADDITIONAL BOOKS