Учбова робота. Для студентів.
Основні напрямки учбового процесу
кафедри «Педіатрії №1 та неонатології»:
5 курс
Неонатологія. Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
Дитяча ендокринологія. Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
6 курс
Педіатрія. Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
Блаженство тіла полягає в здоров'ї, а блаженство розуму – у знанні. Фалес
Гарант ОП ІІ магістерського рівня зі спеціальності 228 «Педіатрія» ХНМУ
Чайченко Тетяна Валеріївна - доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії №1 та неонатології
tv.chaichenko@knmu.edu.ua
Соціологічна анкета

ЗАВЕРШЕНА ДИСЦИПЛІНА В ОЦІНКАХ ЗДОБУВАЧІВ
Шановний здобувач освіти!

Просимо Вас оцінити навчальний процес та, власне, саме викладання цього предмету. Ваша думка, безумовно, допоможе покращити освітню програму, за якою Ви навчаєтеся.

Ми гарантуємо таємницю Ваших відповідей. Усі дані будуть використані лише в узагальненому вигляді.

Заздалегідь дякуємо за співпрацю!
Будемо кращими для Вас!!!
Кафедра педіатрії №1 та неонатології в 2020-2021 навчальному році підготувала нові силабуси навчальної дисципліни за ОПП «Педіатрія»
Вибіркові дисципліни для 4 курсу
1
Хвороби цивілізації в педіатричному віці. Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
Вибіркові дисципліни для 5 курсу
1
Симуляційні практики для педіатра/сімейного лікаря. Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
2
Симуляційні практики для педіатра/неонатолога. Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
3
Методи функціональної діагностики в практиці педіатра. Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
4
Невідкладна допомога в педіатрії. Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
5
Актуальні напрямки та сучасний підхід до проведення наукового дослідження в педіатрії. Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
6
Виробнича практика (поліклінічна) ведення дітей з особливими потребами. Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
7
Виробнича практика (поліклінічна) ведення дітей новонароджених. Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
8
Виробнича практика (поліклінічна) ведення дітей підлітків. Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
Вибіркові дисципліни для 6 курсу
1
Актуальні питання дитячої ревматології. Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
2
Актуальні питання дитячої гастроентерології. Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
3
Практичні питання дитячої кардіології. Функціональні методи діагностики в педіатрії. Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
4
Критичні стани в неонатології. Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
5
Ендокринологія розвитку. Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
6
Фізіологічне та клінічне харчування дітей різного віку. Основи педіатричної паліативної допомоги. Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
7
Найбільш суттєві питання з педіатрії (підготовка до ЄДКІ). Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
8
Основи доказової пульмонології та стандарти вакцинації в педіатрії. Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
9
Лікування хвороб дитячого віку на засадах доказової медицини. Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
10
Розвиток дітей раннього віку. Медична допомога дітям з особливими потребами. Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
11
Доказова неонатологія. Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
Освітні програми
Навчальний план
Лекційні матеріали для студентів та навчально-методичні видання
Ми постійно працюємо над лекційними матеріалами для студентів та навчально-методичними виданнями, з якими Ви можете ознайомитись в Репозитарії ХНМУ, а також підписатися на нашу кафедру, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання.
Науковий гурток
Щорічно на кафедрі працює студентський науковий гурток. У роботі гуртка приймають участь студенти всіх факультетів 5,6 курсів, включаючи англомовних студентів. Засідання проводяться щомісячно, окремо для різномовних груп студентів.

План роботи гуртка формується заздалегідь та складається з поглиблення різних питань педіатрії та неонатології і враховує побажання студентів. На засіданнях проводяться клінічні обходи та розбори хворих за монотематичною тематикою у спеціалізованих відділеннях клініки, вдосконалюються практичні навички та теоретичні знання студентів з питань клінічного обстеження, сучасних методів лабораторних та інструментальних досліджень, проводиться ретельне обговорення методів лікування згідно сучасних протоколів.

Студенти гуртківці заохочуються до виконання наукових робіт, кожен рік збільшується кількість студентських наукових праць та участь у конференціях різного рівня.