Учбова робота. Загальна інформація
Основні напрямки учбового процесу
Кафедри «Педіатрії №1 та неонатології»:
1
Педіатрія
Підготовка здобувачів ІІ рівня вищої освіти за спеціальністю «Педіатрія» (5 та 6 курс)
2
Медицина
Підготовка здобувачів ІІ рівня вищої освіти за спеціальністю «Медицина» (5 та 6 курс)
3
Практика
Виробнича лікарська практика (5 курс)
4
Курси за вибором
Курси за вибором для здобувачів 2 рівня освіти
(4, 5 та 6 курси)
Курси за вибором
 • Для 4 курсу:
 • Хвороби цивілізації в педіатричному віці.
 • Для 5 курсу:
 • "Актуальні питання дитячої ревматології" та "Актуальні питання дитячої гастроентерології"
 • «Ендокринологія розвитку»,
 • Для 6 курсу:
 • «Методи функціональної діагностики в практиці педіатра»,
 • «Практичні питання дитячої кардіології. Функціональні методи діагностики в педіатрії»,
 • «Основи доказової пульмонології та стандарти вакцинації в педіатрії»,
 • «Невідкладна допомога в педіатрії»,
 • «Критичні стани в неонатології»,
 • «Фізіологічне та клінічне харчування дітей різного віку. Основи педіатричної паліативної допомоги»
А ТАКОЖ
Кафедра «Педіатрії №1 та неонатології» здійснює:
Підготовку
 • лікарів-інтернів за основними напрямками «Педіатрія», «Неонатологія»;

Викладання
 • суміжних циклів «Здоров'я дитини» для лікарів-інтернів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» та «Неонатологія» для лікарів-інтернів за фахом «Акушерство та гінекологія»;

Викладання
 • 15 циклів тематичного удосконалення для лікарів-педіатрів, неонатологів, дитячих кардіоревматологів, пульмонологів, ендокринологів, гастроентерологів, сімейних лікарів;

Підготовку
магістрів медицини
Підготовку
докторів філософії
Підготовку
докторів медичних наук
 • Для підвищення ефективності підготовки студентів та лікарів-інтернів до ліцензійного тестового іспиту «Крок-2», «Крок-3», для кращого засвоєння знань на сайті розміщені численні методичні матеріали та тестові завдання для їх самопідготовки. З метою поглибленої підготовки до складання інтегрованого ліцензійного іспиту «Крок-2» на кафедрі створено комп'ютерний клас, що суттєво вплинуло на результат складання іспиту і підвищення результатів інтегрованого ліцензійного іспиту «Крок- 2» та «Крок-3» за останній рік.

  Освітній процес на кафедрі здійснюється в таких формах: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, виконання індивідуальних завдань, контрольні заходи (контроль початкового рівня знань, кінцевого рівня знань, ситуаційні завдання). При організації освітнього процесу враховуються принципи академічної свободи для всіх учасників.
 • Для відпрацювання практичних навичок студентів на кафедрі використовується 8 фантомів для надання невідкладної допомоги дітям різного віку: манекен новонародженого для практики реанімації - 2 шт., кукла новонародженого - 2 шт., манекен немовля (6-9 місяців) - 2 шт., манекен для реанімації - 2 шт., манекен дитини 3 років - 2 шт., манекен руки для ін'єкції - 2 шт.
 • На кафедрі широко використовуються: 2 проекційні апарати, 6 телевізорів, 16 комп'ютерів для забезпечення педагогічного процесу 298 лекцій у вигляді мультимедійних презентацій. 14 відеофільмів
 • Організація освітнього процесу базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, студентцентрованості.
Об'єм методичних матеріалів включає
194
для україномовних студентів
70
для російськомовних
70
для англомовних студентів
В учбовому процесі використовуються методичні розробки з основних тем навчальних дисциплін.
Для студентів 5 курсу10 методичних розробок для викладачів, для студентів, 8 для самостійної роботи трьома мовами: українською, російською та англійською за розділами «Ендокринологія» та «Неонатологія»
Для студентів 6 курсу III медичного факультету 57 вказівок для викладачів та студентів, 20 для самостійної роботи.
Для здобувачів 6 курсу медичних факультетів 16 методичних розробок для викладачів та студентів трьома мовами: українською, російською та англійською.
Підготовлено 12 тестових завданнь щодо ліцензійного іспиту КРОК-3 (Загальна лікарська підготовка (педіатричного профілю).
Підготовлено 16 клінічних спостережень з ендокринології для написання історії хвороби.
Створено 14 відеофільмів за різними темами.
Оновлено сценарії для проведення ділових ігор.
Оновлено 75 клінічних ситуаційних завдань трьома мовами.
Підготовлено 4 станції педіатричного профілю для об'єктизованого структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) трьома мовами.
Підготовлено та розміщено на платформі moodle
Для 6 курсу III медичного факультету
57 презентацій, 224 завдання, 570 тестів

Для 6 курсу медичних факультетів;
16 презентацій, 80 завдань, 160 тестів трьома мовами: українською, російською та англійською
Для 5 курсу
10 презентацій, 60 завдань, 120 тестів трьома мовами: українською, російською та англійською.


На базі кафедри створено навчально-наукові центри ХНМУ:
1
ННЦ перинатальної та дитячої кардіології

2
ННЦ розвитку дитини та паліативної допомоги,
3
ННЦ інтерстиціальних та епонімічних захворювань легень у дітей
4
ННЦ інтерстиціальних та епонімічних захворювань легень у дітей
Кафедра проводить навчально-педагогічну роботу на базі 7 лікувальних закладів:
 1. Комунальне некомерційне підприємство Харківської Обласної Ради «Обласна дитяча клінічна лікарня».

 2. Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка №2» Харківської міської ради;

 3. Комунальне некомерційне підприємство Харківської Обласної Ради Обласний спеціалізований будинок дитини «Гіппократ»

 4. Комунальне некомерційне підприємство «Міський перинатальний центр» Харківської міської ради;

 5. Комунальне некомерційне підприємство Харківської Обласної Ради «Обласний клінічний перинатальний центр»

 6. Комунальне некомерційне підприємство Харківської міської ради «Міська дитяча лікарня №5» – ДИТЯЧИЙ ХОСПІС (Паліативне відділення)

 7. Дитячий медичний центр «Планета педіатрії».