Нащі видання
Монографії:
«Сложный пациент в педиатрии», (2012)

«Избранные лекции по педиатрии» под ред. А.С.Сенаторовой (Часть 1), (2011)

«Избранные лекции по педиатрии» под ред. А.С.Сенаторовой (Часть 2), (2012)

«Neonatology» (2012),

«Дитяча кардіоревматологія» (2005)

«Кардіологія дитячого та підліткового віку» (2006),

«Сахарный диабет от ребенка до взрослого» (2009),

«100 избранных лекций по эндокринологии» (2009),

«Вторичныекардиомиопатии» (2011),

«Збереження здоров'я дитини: клініко-гігієнічний моніторинг» (2012).

«Сложный пациент в педиатрии. Книга 2», (2016)

«Тахіаритмії у дітей» ред. Г.С.Сенаторовой (2018)

«Артеріальна гіпертензія у дітей» ред. Г.С.Сенаторовой(2019)

Навчальні посібники та методичні рекомендації з грифом МОН/ МОЗ України:
«Neonatology» (2010),

«Геморагічні захворювання у дітей» (2007),

«Судинні ускладення цукрового діабету у дітей» (2008),

«Педіатричні аспекти ведення дітей з природженими вадами серця»(2008),

«Особливості оральної регідратації та інфузійної терапії у дітей раннього віку» (2009),

«Еритропоез у дітей в нормі та при патології» (2010),

«Ожиріння і метаболічний синдром у дітей» (2010)

«Хвороби системи крові у дітей» (2012),

«Хвороби ендокринної системи у дітей» (2011),

«Діагностика та моніторинг вроджених вад серця у новонароджених» (2013),

«Діагностика формування бронхолегеневої дисплазії у новонароджених» (2014),

«Діагностика та лікування бронхолегеневої дисплазії у дітей: методичні рекомендації» (2014).

Навчальні посібники без грифу МОН/ МОЗ України:
«Бронхолегенева дисплазія: неонатальний та постнеонатальний моніторинг» (2015)

«Современные подходы к организации питания и физической активности детей с нормальной и повышеной массой тела» (2016)

«Принципи надання паліативної допомоги дітям: перший досвід виїзних паліативних бригад в Харківській області» (2016)

«Принципи надання паліативної допомоги дітям - посібник для тренерів з дитячої паліативної допомоги» (2017)

Електронні наукові видання
Ми постійно працюємо над науковими виданнями, з якими Ви можете ознайомитись в Репозитарії ХНМУ, а також підписатися на нашу кафедру, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання.
Лекційні матеріали для інтернів
Ми постійно працюємо над науковими виданнями, з якими Ви можете ознайомитись в Репозитарії ХНМУ, а також підписатися на нашу кафедру, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання.
Методичні вказівки та методичні рекомендації для студентів та лікарів-інтернів без грифу МОН/ МОЗ України:
«Анемии у детей» (2005)

«Функціональні проби серцево-судинної систем в дитячій кардіології» (2014);

«Клінічні та біохімічні аспекти грудного вигодування» (2014);

«Лейкемоїдні реакції у дітей» (2016);

«Амбулаторний нагляд за дітьми з різними соматичними станами» (2016);

«Диференційна діагностика жовтяниць у дітей».(2017)

«Leukemoid reactions in children» (2017)

«Лейкемоидные реакции у детей» (2017)

«Догляд за новонародженим в ранньому неонатальному періоді» (2017)

«Невідкладні стани в педіатрії» (2017)


«Неотложныесостояния в педиатрии» (2017)

«Сучасні принципи лікування дітей з хронічною нирковою патологією»
(2017)

«Надання медичної допомоги дітям з хворобою Гоше та
мукополісахаридозом ІІ типу» (2017)

«Modern approaches to the diagnostics of the most common endocrine problems in children" (2017)

«Спортивное сердце у детей» (2018)

«Порушення ритму та провідності у дітей» (2018)

«Дифференциальная диагностика артериальной гипертензии у детей»(2018)

«Принципи лікування респіраторної патології у дітей»(2018)

«Сучасні принципи діагностики та терапії бронхообструктивного синдрому в залежності від етіологічного чинника»(2018)

«Принципи дифференційної діагностики порушень росту та статевого дозрівання у дітей» (2018)

«Рекомендації щодо розв'язання тестових завдань ліцензійного іспиту КРОК-2 студентами медичних факультетів» (2018)

«Differentiated diagnosis of inflammatory kidney diseases in children» (2019)

«Особливості ЕКГ показників у дітей в нормі та патології» (2019)
«Особенности ЭКГ в норме и при патологии» (2019)

«Клінічні особливості інтерстиціальних захворювань легень у дітей» (2019)

«Differentiated diagnosis of inflammatory lower respiratory tract» (2019)

«Синдром хронічного болю у дітей»(2019)»

«Диференційна діагностика малих аномалій розвитку серця у дітей» (2019)

«Лабораторная диагностика в детской нефрологии»(2019)

«Діагностика та лікування анемій у дітей при різноманітній соматичній хронічній патології» (2020)

«Диференціальна діагностика кардіомегалії у дітей» (2020)

«Діагностика гострого ураження нирок у дітей» (2020)

«Дифференциальная диагностика воспалительных заболеваний почек у детей» (2020)

«Differential diagnosis of jaundice in children» (2020)

«Hemorrhagic disorders in newborns» (2020)
Національні підручники, що використовуються під час навчального процесу
Для україномовних студентів:

«Неонатологія» національний підручник: у 2 т. / за ред. Професора Є.Є.Шунько. – 2015.

«Неонатологія з позиції сімейного лікаря (третє оновлене видання)». – навчальний посібник для лікарів-інтернів, неонатологів і лікарів загальної практики-сімейної медицини за спеціальностями «неонатологія», «загальна практика – сімейна медицина». – Київ 2015.

«Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми»: підручникТ. В. Капітан - 2012 Вінниця: Нова Книга

«Педіатрія»: підручникЗа ред. Т.О. Крючко, О.Є. Абатурова, - Київ: Медицина, 2016

«Невідкладні стани в педіатричній практиці»: навч. Посібник Ю.В. МарушкоКиїв: Медицина, 2016

«Клінічне обстеження та семіотика уражень органів і систем у дітей»: навч. посібникЮ.В. Марушко та інКиїв, 2013

«Клініка та синдромна терапія невідкладних станів у дітей»: навч. посібникВ.Ф. Лобода Тернопіль, 2016

«Основи педіатрії за Нельсоном» у 2-х томах (8-е видання) / Карен Дж. Маркданте, Роберт М. Клігман. – 2019. - 378 с.

«Неонатологія»: підручник: у 3 т. / [Т. К. Знаменська, Ю.Г. Антипкін, М.Л. Аряєв та ін.] за ред. Т. К. Знаменської. Львів: Видавець Марченко Т.В., 2020. – 1232 с.

Для російськомовних студентів:

«Неотложныесостояния у детей. Диагностика и рекомендации по неотложнойпомощи на различныхэтапах»: учебноепособие А.П. Волосовец и др. Донецьк, 2013

«Педиатрия» Учебник для студентоввысшихмед.учеб. заведений III-IVуровней акредитации. –В.Г.Майданник 2014.

Для англомовних студентів:

Pediatrics : textbook / O. V. Tiazhka [etal.] ; ed. O. Tiazhka. - 2nd ed., reprint. NovaKnyha, 2016.

Pediatry : guidanceaid. - 2nd ed., revisedandcorrected.O. Tiazhka [etal.] (навчальний посібник) AUS MedicinePubl. House, 2015.

NelsonTextbookofPediatrics : in 2 vol. / R. M. Kliegman [etal.]. - 20th ed.- Vol. 1.

Elsevier, 2016

NelsonTextbookofPediatrics : in 2 vol. / R. M. Kliegman [etal.]. - 20th ed.- Vol. 2.

Elsevier, 2016

Nelson TextbookofPediatrics 21st Edition, 2-Volume SetbyRobertKliegman, MD, Joseph W. ST Geme III, MD, Nathan J. Blum, MD, Samir S. Shah, MD, Karen M. Wilson, MD. ELSEVIER. 2019.- 4264 p

Neonatology : [handbookforEnglishmediumstudents] (навчальний посібник) KhNMU, 2012

У процесі викладання дисципліни Педіатрія на кафедрі використовуються наступні власні видання:

Медичні асоціації та бібліотеки
yOUtUBE канали
Додаткові книжки