Вітаємо на нашому сайті!
Ми - кафедра педіатрії №1 та неонатології ХМНУ!Кафедра педіатрії № 1 та неонатології (назва з 2008 р.) є однією з найдавніших кафедр педіатрії в Україні. Її історія бере початок з 1892 року.
З 2015 року кафедру очолює д. мед. н., проф.
М. О. Гончарь
– послідовник традицій Харківської педіатричної школи.

Основні напрями діяльності кафедри включають навчально-педагогічну, виховну, лікувальну, наукову, консультативну роботи.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує: професори - 4, доцентів - 13, асистентів - 10.
Здобувачі III рівня вищої освіти за спеціальністю 228 «Педіатрія» - 5, старших лаборантів - 4, лаборантів - 1.

– Кафедра проводить навчально-педагогічну роботу на базі 7 спеціалізованих відділень.

На кафедрі педіатрії № 1 та неонатології здійснюється викладання дисципліни 228 "Педіатрія" за наступними розділами:
Для 5 курсу
Дитяча ендокринологія

Неонатологія

Виробнича лікарська практика


Для 6 курсу
Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів дихання у дітей.

Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи кровообігу у дітей.

Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів травлення у дітей.

Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів сечової системи у дітей.

Диспансерний нагляд за здоровими та хворими дітьми в умовах поліклініки.

Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів

Кровотворення в практиці педіатра та неонатолога.

Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.


Для вітчизняних та іноземних студентів 5 та 6 курсів I,II, III, IV, V, VI, VII медичних факультетів (на 3 мовах – українська, англійська, російська). Викладання дисциплін базується на новітній науковій інформації європейського рівня, що тісно переплітається з положеннями про академічну доброчесність, порядність, взаємоповагу.

Курси за вибором для 5 курсу
Симуляційні практики для педіатра/сімейного лікаря.
Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
Симуляційні практики для педіатра/неонатолога.
Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
Методи функціональної діагностики в практиці педіатра.
Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
Невідкладна допомога в педіатрії.
Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
Актуальні напрямки та сучасний підхід до проведення наукового дослідження в педіатрії.
Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
Виробнича практика (поліклінічна) ведення дітей з особливими потребами.
Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
Виробнича практика (поліклінічна) ведення дітей новонароджених.
Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
Виробнича практика (поліклінічна) ведення дітей підлітків.
Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
Курси за вибором для 6 курсу
Актуальні питання дитячої ревматології.
Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
Актуальні питання дитячої гастроентерології.
Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
Практичні питання дитячої кардіології. Функціональні методи діагностики в педіатрії.
Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
Критичні стани в неонатології.
Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
Ендокринологія розвитку.
Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
Фізіологічне та клінічне харчування дітей різного віку. Основи педіатричної паліативної допомоги.
Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
Найбільш суттєві питання з педіатрії (підготовка до ЄДКІ).
Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
Основи доказової пульмонології та стандарти вакцинації в педіатрії.
Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
Лікування хвороб дитячого віку на засадах доказової медицини.
Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
Розвиток дітей раннього віку. Медична допомога дітям з особливими потребами.
Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
Доказова неонатологія.
Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 228 Педіатрія. Другий магістерський рівень.
Кафедрою педіатрії кожен рік здійснюється підготовка лікарів-інтернів за напрямками:
«Педіатрія»
«Неонатологія»
«Загальна практика – сімейна медицина»
«Акушерство та гінекологія»
Нащі переваги
Міжкафедральні симуляційні класи
використання симуляційної техніки, що дозволяє імітувати різноманітні клінічні сценарії, відпрацьовувати практичні навички діагностичних і лікувальних маніпуляцій.

Матеріально-технічне оснащення кафедри
Використовуються для забезпечення педагогічного процесу 2 проекційні апарати, 6 телевізорів, 16 комп'ютерів, 298 лекцій у вигляді мультимедійних презентацій.
Удосконалення лікарів
На кафедрі проводиться 15 циклів тематичного удосконалення для лікарів-педіатрів, неонатологів, дитячих кардіоревматологів, пульмонологів, ендокринологів, гастроентерологів, сімейних лікарів.
Наукова діяльність
Наукова діяльність колективу кафедри сфокусована на актуальних питаннях сучасної педіатрії.
За останні 5 років співробітниками та співшукачами кафедри було захищено 5 кандидатських дисертацій та 2 докторські дисертації. Наразі виконується 2 кандидатські дисертації та 6 робіт на здобуття ступеня доктора філософії. Отримано 18 патентів на корисну модель та більш ніж 400 актів впровадження. Кафедрою видано більше 500 статей та біля 600 тез доповідей на наукових форумах різного рівня.
Гранти

Щорічно співробітники отримують гранти на навчання та стажування за кордоном: а також приймають участь у міжнародних з'їздах, конференціях і конгрессах.
Підготовка
Постійно проводиться підготовка магістрів медицини, докторів філософії, докторів медичних наук.
Будемо на зв'язку!
На нашому сайті Ви можете детально ознайомитись з усіма напрямками роботи кафедри, знайти корисну інформацію для студентів, лікарів-інтернів, аспірантів, лікарів.